Beter studeren

Start Missie en visie Wie zijn wij Contact

Onderwijs ontwerpen

 

4c-id model

Het huidige onderwijs is vaak een samenraapsel van oude gewoontes en nieuwe experimenten. Als u een gedegen nieuwe start wilt maken is dit model (ontwikkeld door J. MerriŽnboer) een uitstekende keus.

Belangrijk in dit model is dat het aanleren van complexe vaardigheden niet goed mogelijk is door deze op te splitsen in deelvaardigheden. Verder worden vaardigheden in een zo reŽel mogelijke context geoefend. Om dit voor beginners mogelijk te maken, wordt er afnemende ondersteuning geboden.
Het model bestaat uit vier stromen:

bulletauthentieke leertaken
bulletondersteunende informatie
bulletJIT, informatie nodig om routine-matige deeltaken uit te voeren, deze wordt aangeboden op het moment dat het nodig is
bulletdeeltaakoefening, sommige deeltaken kunnen en moeten apart geoefend worden.

Verder biedt het model een gestructureerde methode om het onderwijs te ontwerpen. Alle stappen zijn gebaseerd op recente inzichten uit de onderwijspsychologie.

Graag begeleiden wij u in het leren ontwerpen van onderwijs met behulp van dit model.

 

Start ]